جشنواره آذرگان

جشنواره آذرگان

تخفیف ویژه 70 نفر اول که سفارششون رو ثبت کنن

فقط تا یکشنبه 12 آذر ماه

 

20 نفر اول 20% تخفیف

کد :  azar20

تکمیل شد

 

50 نفر بعدی 15% تخفیف

کد تخفیف : azar15

رو به اتمام

 

بقیه از کد تخفیف 10%

کد تخفیف azar10

ظرفیت دارد

 

500 هزار تومان تخفیف ویژه خرید های بالای 3/000/000 تومان

کد تخفیف : opfg500

ظرفیت دارد

 

توجه کنید : این تخفیف ها در محصولات دارای تخفیف اعمال نمیشود